Bölüm Olanakları

Yönetim ve Organizasyon Bölümünde okulumuzun diğer bölümleri ile ortaklaşa kullanılan 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlardan Bilgisayar laboratuvarı (Bil-Lab) içerisinde 37 adet bilgisayar bulunmaktadır. Maksimum 36 öğrenciye hizmet veren bu laboratuvarda internet erişimi sınırsız olup kablolu-kablosuz ağlar aracılığıyla öğrencilere internet erişimi sağlamaktadır. Bilgisayar derslerinin büyük bir bölümünün işlendiği bu sınıfta 1 adet Etkileşimli Tahta, 1 adet Projeksiyon Cihazı bulunmaktadır. Öğrencilerin kendi kişisel bilgisayarlarını da getirerek hizmet aldıkları bu laboratuvar ders saatleri haricindeki zamanlarda öğrencilere açıktır. 

Bölümdeki bir diğer laboratuvar ise; çağrı merkezi hizmetleri laboratuvarıdır. Çağrı Merkezi Hizmetleri labratuvarında 20 adet bilgisayar bulunmaktadır. Diğer bölümlerin de ders işlediği sınıfta 1 adet Projeksiyon Cihazı bulunmaktadır. İnternet erişiminin sınırsız olduğu bu laboratuvarda öğrenciler kendi kişisel bilgisayarlarını getirerek faydalanmaktadırlar.