İç Kontrol Program Çalışma Grubu

İç Kontrol Program Çalışma Grubu Görev ve Sorumlulukları için tıklayınız
 

İç Kontrol Program Çalışma Grubu
 Dr. Öğretim Üyesi Fatma KOLCU   Başkan 
 Öğr. Gör. Nadide ÇAKIROĞLU  Başkan Yrd.
 Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul KAROĞLU  Üye

İç Kontrol Program Çalışma Grubu Toplantı Kararları
2020-2021 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı