Kalite Alt Çalışma Grubu

Kalite Alt Çalışma Grubu Görev ve Sorumlulukları için tıklayınız

Program Kalite Alt Çalışma Grubu
 Dr. Öğretim Üyesi Fatma KOLCU   Başkan 
 Öğr. Gör. Nadide ÇAKIROĞLU  Başkan Yrd.
 Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul KAROĞLU  Üye

Kalite Alt Çalışma Grubu Toplantı Kararları
2020-2021 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı