Program Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu

 
Program Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu
 Dr. Öğretim Üyesi Fatma KOLCU   Başkan 
 Öğr. Gör. Nadide ÇAKIROĞLU  Başkan Yrd.
 Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul KAROĞLU  Üye

Program Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu Toplantı Kararları
2020-2021 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı