Tanıtım

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Genel Bilgi

Günümüzün artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için modern işletmelerin; hızla değişen gelişmelere uyum sağlayabilen, teknolojiyi iyi kullanan ve sürekli öğrenen organizasyonlar olması bu nedenle de, gerek işverenlerin gerekse yöneticilerin eskiye oranla daha fazla bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekmektedir.
Programın Amacı
İşletmecilik alanında nitelikli bilgilere dayalı, sosyal sorumluluk, iletişim ve davranış becerisi kazandırabilecek, şirket mali ve idari yapısı hakkında gerek ulusal gerek uluslararası normlarda bir eğitim vererek iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirmektir. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 40 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.
Kariyer Olanakları
Mezunları çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektörde veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, personel konularında çalışabilme imkânına sahip bulunmaktadırlar. Ayrıca serbest muhasebecilik yapma açısından da gerekli ön bilgileri kazanmaktadırlar.
Dikey Geçişler
İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler "İşletme Yönetimi Önlisans Diploması" alırlar. Programdan mezun olan öğrenciler 4. yarıyılın sonunda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı’nda tercih edebilecekleri lisans programları aşağıda gösterilmiştir: Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme Öğretmenliği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sermaye Piyasası Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ticaret ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgi
İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme. Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
Beceri ve Alışkanlıklar
Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanabilme.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notu şartlı başarılı nottur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.