Yönetim

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma KOLCU  fkolcu@trabzon.edu.tr  0462 455 4870
Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Nadide ÇAKIROĞLU  nadidecakiroglu@trabzon.edu.tr   0462 455 4862
                  ----- 

 -----